Nasz Certyfikat

Dziś „Społeczna odpowiedzialność biznesu” to najgorętsze usta na całym świecie. Od założenia firmy w 1997 roku, dla Huntera odpowiedzialność za ludzi i środowisko odgrywa najważniejszą rolę, co zawsze było wielką troską założyciela naszej firmy. firma.

Nasza odpowiedzialność wobec pracowników

Bezpieczna praca/uczenie się przez całe życie/rodzina i kariera/zdrowe i sprawne aż do emerytury. W firmie Hunter przywiązujemy szczególną wagę do ludzi.nasi pracownicy są tym, co czyni nas silną firmą.Traktujemy się z szacunkiem, z uznaniem.i cierpliwość. Tylko na tej podstawie możliwe jest nasze wyraźne ukierunkowanie na klienta i rozwój naszej firmy.

Nasza odpowiedzialność wobec środowiska

Nasza odpowiedzialność społeczna

Przekaż książki różnym szkołom / zwróć większą uwagę na walkę z ubóstwem / Aktywnie wspieraj dzieci w szkole

WERSJA BSCI 2021

BSCI-01
nasze certyfikaty